سامانه نمایش فيش حقوقي و نتايج ارزيابي عملكرد كارکنان شرکت لعابیران  به سامانه نمایش فیش حقوقی کارکنان شرکت لعابیران خوش آمدید .  
     
  جهت ورود به سیستم و مشاهده فیش حقوقی خود لطفا اطلاعات  شماره پرسنلی و کلمه عبور خود را وارد کنید .  
     
 
     
شماره پرسنلی :
کلمه عبور :  
لطفا متن موجود در شکل را در محل مربوطه وارد کنید .